Nông nghiệp thông minh | Nông nghiệp và khoa học công nghệ #nongnghiepthongminhDonate: BÙI PHÚ KING, Viettinbank, chi nhánh Tiền Giang, STK: 1068 6729 3000
Website:
#nongnghiepthongminh

Chia sẻ cách tự học, học để tạo ra sản phẩm, sản phẩm đó ứng dụng được trong cuộc sống, và có thể tự phát triển để mở công ty tự làm…
Elon Muks từng nói có 5 điều gây ra tác động đối với tương lai nhân loại:
I. Internet
II. Năng lượng bền vững
III. Khám phá vũ trụ, đặc biệt là tìm kiếm những hành tinh có thể tồn tại sự sống như Trái Đất
IV. Trí thông minh nhân tạo
V. Tái lập trình bộ mã di truyền của loài người
Nền tảng của 5 điều này nằm ở các ngành:
1. Cơ khí
2. Điện tử
3. Công nghệ thông tin
4. Y

source

Viết một bình luận