Phát triển du lịch văn hóa tâm linh Bình Định | VTCVTC | Bình Định là vùng đất có nhiều danh lam cổ tự mang những giá trị độc đáo về kiến trúc và bề dày lịch sử văn hóa. Đây là một lợi thế để phát triển du lịch văn hóa tâm linh ở Bình Định.

* Nguồn: VTC10
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

source

Viết một bình luận