QUẢNG NGÃI NHỮNG PHÙ SA VĂN HÓASa Huỳnh, Chămpa và Đại Việt – 3 nền văn hóa chuyển động và nối tiếp đã tạo nên những phù sa bồi tụ cho văn hóa một vùng đất – Quảng Ngãi.

source

Viết một bình luận