Sách Nói | Đời Sống Bí Ẩn Của Cây Phần I | Peter Wohlleben |Lời mở đầu: 00:00 Chương 1: Tình bạn: 03:38 Chương 2: Ngôn ngữ của cây: 11:50 Chương 3: An sinh xã hội: 23:59 Chương 4: …

source

Viết một bình luận