Sai lầm khi không xem 10 ưu điểm sàn xốp | công nghệ vượt trộiCông trình tại Ninh hiệp Gia Lâm HN
Giảm trọng lượng hơn, nhẹ, bền vững theo thời gian
Tính toán và áp dụng theo TCVN 7575 2007
Tiết kiệm 15% chi phí sắt, hoàn thiện
tiến độ nhanh hơn

source

Viết một bình luận