Sáng nay xe cộ đông đen ở nhà NSUT Kim Tử Long, hổng biết có chuyện gì ??Sáng nay xe cộ đông đen ở nhà NSUT Kim Tử Long, hổng biết có chuyện gì ??
Tập tuồng Ngân Mãi Chuông vàng tháng 4 năm 2022 Thương quá rau răm
Diễn viên: Võ Thành Phê, Mỹ Tiên, Lê Hồng Trang, Kim Tử Long, Lê Văn Hậu…
#nmcv
#thuongquarauram
#kimtulong
#lehongtrang

source

Viết một bình luận