sierra 7:game bắn nhau dành cho những người harcoregame bắn nhau khá là khó,nhưng lối chơi lại độc đáo đến lạ
game dành cho những bạn muốn luyện hoặc tập bắn,khá hiệu quả

source

Viết một bình luận