STV – Ngành Khoa học – Công nghệ Sóc Trăng đồng hành cùng sự phát triển của tỉnhSTV – Là tỉnh nông nghiệp, thời gian qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ của tỉnh Sóc Trăng luôn gắn với yêu cầu của thực tiễn sản xuất và đời sống. Những thành công trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, đã góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :
+ TikTok:

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

source

Viết một bình luận