Thực trạng kế toán công tác bán hàng tại công ty thép Thăng LongKết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác trong một thời kỳ nhất định. Tuy vậy, đây lại là khâu vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Thông qua việc xác định đúng kết quả kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ theo dõi được hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó nhằm đưa ra những biện pháp hữu hiệu nâng cao lợi nhuận.
#Luanvantotnghiep #ketoancongtac

source

Viết một bình luận