TIẾT MỤC BIỂU DIỄN CỦA ĐỘI QUÂN VĂN HÓA TẠI ARMY GAMES 20211. Độc tấu đàn bầu “Cung đàn đất nước”
2. Mashup đàn dân tộc “Kachiusa – Tình ca du mục”
3. Hát văn “Cô đôi thượng ngàn”

source

Viết một bình luận