tôi chế máy YAMAHA SIRIUS lên 2 xilanh 250c, Build a YAMAHA SIRIUS engine on 2 cylinders to worktôi đả tự tay làm động YAMAHA SIRIUS 1 xilanh lên 2 xilanh để làm việc, để thử thách bản thân củng như tôi muốn biết kiến thức bản thân mình tới đâu, các bạn xem thấy hay nhớ like và chia sẻ giúp mình nhé, đừng quên để lại bình luận nhé
I made my own Yamaha SIRIUS engine with 1 cylinder to 2 cylinders to operate, to challenge myself as well as want to know more about my own knowledge, remember to like and share with me, don’t forget to leave comment
#ledan #2xilanh #yamaha

source

Viết một bình luận