Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng giới thiệu Bài Vọng cổ “Nhớ quê biển Vĩnh Châu”Tác giả: Lâm Hoàng Viên.
Chỉ đạo Nghệ thuật và Đạo diễn: Thạc sĩ Lâm Hoàng Viên GĐ Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng.
Biểu diễn: Châu Thoại Mỹ.

Thiết kế Mỹ Thuật: Họa sĩ Thanh Phong.
TTVH TINH SOC TRANG xin giới thiệu những video về văn hóa, nghệ thuật của tỉnh Sóc trăng, mọi người xem và chia sẽ, đăng ký, like… để TTVH TINH SOC TRANG hoạt động tốt hơn, có những video tốt hơn để phục vụ mọi người.
LINK FACEBOOK:

source

Viết một bình luận