Tư vấn điện thoại: Android là rác công nghệ còn iPhone thì KHÔNG?Dương Dê – Đánh giá các sản phẩm điện thoại và đồ công nghệ
Galaxy Tab S8 Plus :

source

Viết một bình luận