Vai trò của Triết học trong đời sống xã hội: Siêu hình và Biện chứng trong tình yêu (Chém gió)VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Vai trò của triết học được thể hiện thông qua 2 chức năng cơ bản là: Chức …

source

Viết một bình luận