Văn hóa doanh nghiệp | G-Group – GTV | Đây là Văn hóa G-Group⭐ Cuộc thi “Đây là Văn hóa G-Group 2021″ nhằm tạo ra sân chơi cho toàn thể anh chị em Tập đoàn, đẩy mạnh sự gắn kết giữa các thành viên trong Đại Gia đình G-Group cũng như thể hiện rõ Văn hóa Doanh nghiệp.
⭐ Sản phẩm cuối cùng đến từ hai Công ty thành viên của Tập đoàn Công nghệ G-Group: G-Group và GTV.
📍 Beat Source:

source

Viết một bình luận