VĂN HÓA THUẦN VIỆT Bài số T74Bài số T74 (tuần lễ thứ 74) thảo luận vào ngày 14.04.2022
T74(a) : Từ quy luật Âm Vận chúng ta khám phá ra sự HUYỀN BÍ của tiếng Việt
T74(b) : Lý do đòi bồi thường chiến tranh 1945-1975. Con nợ là NGA, MỸ, TÀU CỘNG và PHÁP.

Lớp Văn Hóa Thuần Việt được mở ra với mục đích : KHAI THÔNG BẾ TẮC TƯ TƯỞNG để sự kết hợp toàn dân được dễ dàng.
• Sinh hoạt hàng tuần vào ngày Thứ Năm lúc 6 giờ tối , giờ Việt Nam.

Kính mời quý vị tham gia đông đảo Xin mời quý vị tham gia để đóng góp cho việc chung của đất nước.
Xin đừng CHÙM CHĂN ; trốn tránh trách nhiệm của mình đối với tương lai con cháu của chính mình

Phân Đoạn Bài T74
00:00:00 Intro
00:00:12 Hội Trống Rước Cờ
00:11:15 Giới Thiệu Bài T74 – Tóm Tắt Bài Trước
00:24:54 Vào Bài Học T74A – Từ quy luật Âm Vận chúng ta khám phá ra sự HUYỀN BÍ của tiếng Việt
00:26:35 Bài 74A Phân đoạn 01: Biến Âm
00:31:15 Bài 74A Phân đoạn 02: Âm-vị
00:33:30 Bài 74A Phân đoạn 03: Ghép Chữ
00:44:00 Bài 74A Phân đoạn 04: Sự Huyền Bí Của Tiếng Việt
00:47:30 Bài 74A Phân đoạn 05: Nói Lái
00:53:28 Bài 74A Phân đoạn 06: Nói Láy
00:54:40 Bài 74A Phân đoạn 07: Điệp Chính Âm
00:55:46 Bài 74A Phân đoạn 08: Điệp Chính Vận – Điệp Bội Vận
00:58:00 Bài 74A Phân đoạn 09: Chữ Thanh Hóa và Chữ Quốc Ngữ
01:06:10 Vào Bài T74B – Lý do đòi bồi thường chiến tranh 1945-1975. Con nợ là NGA, MỸ, TÀU CỘNG và PHÁP.
01:07:49 Bài 74B Phân đoạn 01: Nguyên Tắc
01:11:51 Bài 74B Phân đoạn 02: Nguyên Nhân Đất Nước Suy Yếu
01:20:05 Bài 74B Phân đoạn 03: hcm Không Đại Diện Cho Dân VIỆT
01:27:27 Bài 74B Phân đoạn 04: 6 Văn Kiện Bán Nước Đem Chiến Tranh Đến Việt Nam Của hcm
01:46:35 Bài 74B Phân đoạn 05: Hiệp Định Paris 1973 và sự kiện 30-04-1975
01:52:20 Bài 74B Phân đoạn 06: Diễn giải Hiệp Định Geneve 20/07/1954 và Hiệp Định Paris 1973
01:58:43 Bài 74B Phân đoạn 07: Học Hỏi Thế Hệ 1947 Anh Em VIỆT QUỐC – Giải Pháp Bảo Đại 3 Bước
02:15:36 Phần Thảo Luận – Trả Lời Câu Hỏi
03:47:14 Kết Thúc Buổi Giảng

source

Viết một bình luận