Xe trộn bê tông, xe cần cẩu bự, xe múc cát, xe cứu hoả, ô tô tải, máy xúc, xe đồ chơi, xe rác #15#xetrộnbêtông
#xecẩu
#ôtô

source

Viết một bình luận